Општи услови за продажба

 1. Ако купувачот ја прифати понудата, должен е да плати аванс во износ не помал од 30% од вкупната вредност на понудата за која му се издава анансна сметка.
 2. Во случај на откажување од купување на артиклите кои се нарачани по избор на купувачот како што се: кујни по мерка, нестандардни артикли и сл., а пред превземање од страна на купувачот, продавачот го задржува правото да го задржи авансот во износ од 30% од вкупната вредност на понудата или сумата на име на штетата.
 3. Начинот на контакт помеѓу купувачот и продавачот за реализација на продажбата се наведува во понудата како телефонски броеви, мобилни телефони, е-пошта и адреса.
 4. Конечно договорениот датум на испорака до купувачот или при лично превземање од магацин однапред е наведен во авансниот документ или фактурата.
 5. По известувањето на купувачот дека робата е комплетирана, купувачот е должен во рок од 5 работни дена да го подмири преостанатиот дел од вредноста на робата и услугата и да овозможи достава или лично превземање на стоката во наредните 10 дена.
 6. Во случај на спор, купувачот и продавачот ќе се обидат спорот да го решат мирно, ако тоа не е можно, спорот ќе го реши судот кој е надлежен во областа на склучувањето на понудата.
 7. Враќање на купените производи по превземање од страна на купувачот е можно само ако има оправдана рекламација или материјален недостаток.
 8. За сите останати активности поврзани со продажба и купување се применуваат важечките прописи во Република Северна Македонија.

Ценовник на услуги

1. Мерење и проектирање на артикли по мерка

Мерењето на просторот е бесплатно. Мора да го потврдите дизајнот со мерките на сите елементи со своерачен потпис, а евентуални измени може да се направат во рок од три(3) дена од потврдата на нарачката. Во тој случај работиме нов нацрт, кој го потврдувате со вашиот потпис, а рокот на испорака го пресметуваме од таа дата.

2. Испорака

Ние ја обезбедуваме услугата за испорака на купените производи под следните услови:

 • - За секој купен производ испораката изнесува 500 денари до 15 км оддалеченост од салонот, а за оддалеченост повеќе од 15 км за испорака се доплаќа 60 ден/км
 • - Испораката на производите се врши до влезот на објектот, купувачот е должен да обезбеди пристап на возилото, односно до каде што има пристап возилото.

3. Монтажа

Услугата монтажа на купените производи ја овозможуваме според следните услови:

 • - Производите се испорачуваат немонтирани
 • - Услугата монтажа е бесплатна
 • - Вградувањето на кујнските апарати е бесплатно под услов да се купени во "БК мебел" во спротивно наплатуваме 400 ден по апарат. Не вршиме електрично поврзување на кујнските апарати и водовод.

Начин на плаќање

1. Готовина


Еднократно плаќање

сите кредитни и дебитни картици од домашни банки и картици од странски банки кои се прифатени на ПОС терминалот

2. Безготовинско плаќање


Плаќања на рати

Стопанска банка и Тутунска банка до 6 рати без камата.

Стопанска банка до 36 рати. * Тутунска банка до 48 рати. **

Динерс до 12 рати.

3. Потрошувачки кредит


Уни банка до 48 рати.

Капитал банка до 24 рати.

ИУТЕ Кредити до 24 рати.

Информатор

Останете во тек со новостите и бидете информирани за сите нови понуди и попусти на БК Мебел.